Anton Chekhov | The Seagull

 

 

 

 

 

CREDITSINFOPICTURESΤΥΠΟΣ

 

Translation: David Malteze

Direction – Adaptation: Savvas Stroumpos

Scenography – costumes: Katerina Papageorgiou

Light design: Kostas Bethanis

Sound landscape: Leonidas Maridakis

Dramaturgy: Maria Sikitano

Costumes maker: Heleni Hasioti

Construction of the scenography: Apostolos Zerdevas

Makigiaz: Virginia Tsichlaki

Communication: Marianna Papaki, Nondas Douzinas

 

 

 

Cast:

Pierrot: Anna Marka – Bonisel

Trebliev: Giannis Sanidas

NinaL: Elpiniki Marapidi

Arkadina: Rozi Monaki

Trigorin: Savvas Stroumpos

 

 

Zero Point Theatre | Premier 5th of May 2023